Türkçe | English
Kümes

Civciv, broiler, yumurta ve yarkahane kümes otomasyonlarını içeren yenilikçi otomasyon & kontrol sistemleri tavukçuluk sektörü için yem fabrikası ile entegre çalışabilen bütünleşik çözümler sunmaktadır.

/vImages/1305120977_Redo.pngCivciv Kümesleri
 

İklimlendirme, yemleme, gübre toplama, aydınlatma adımlarından oluşan ve civciv’in broiler yada yumurta kafesine gidinceye kadar ihtiyaç duyduğu bütün yaşam koşullarının sağlanması ve kontrol edilmesidir.

/vImages/1305120977_Redo.pngBroiler Kümesleri
 

İklimlendirme, yemleme, gübre toplama, aydınlatma adımlarından oluşan ve canlı hayvanın kümes yaşantısı boyunca ihtiyaç duyduğu bütün kalemleri hatasız şekilde yönetme ve geriye dönük izleme yapılmasını sağlayan sistemdir.

/vImages/1305120977_Redo.pngYumurta Kümesleri
 

İklimlendirme, yemleme, gübre toplama, aydınlatma adımlarından oluşan ve canlı hayvanın kümes yaşantısı boyunca ihtiyaç duyduğu bütün kalemleri hatasız şekilde yönetme ve geriye dönük izleme yapılmasını sağlayan sistemdir.

2019 © Pi Otomasyon | Her hakkı saklıdır.